Samospráva zažiadala o dotáciu na kompostéry pre rodinné domy

09.06.2023 10:20:53
Samospráva zažiadala o dotáciu na kompostéry pre rodinné domy

Mesto Žiar nad Hronom zareagovalo na výzvu Environmentálneho fondu, ktorá bola zameraná na rozvoj odpadového hospodárstva. Ak budeme s projektom úspešní, obyvatelia rodinných domov dostanú do svojich záhrad nové kompostéry.

Kompostovacie zásobníky, tzv. kompostéry, dostanú v prípade získania dotácie všetky domácnosti v rodinných domoch a v štvorbytovkách. To znamená v časti mesta IBV aj v Šášovskom Podhradí. „Vieme, že zo strany obyvateľov rodinných domov je neustále dopyt o poskytnutie kompostéra alebo o jeho výmenu,“ približuje dôvody, prečo sa mesto rozhodlo po rokoch opäť vybaviť domácnosti kompostovacími zásobníkmi, Ivana Martincová z Odboru životného prostredia MsÚ. 

Žiarčania majú záujem o kompostéry do svojich záhrad

Prvé, 720-litrové kompostéry poskytlo mesto Žiar nad Hronom do rodinných domov ešte v roku 2009. „Vieme, že viac ako desaťročné kompostéry sú už dnes vo väčšej miere opotrebované, prestarnuté a nie sú funkčné. Navyše, niektoré rodinné domy potrebujú pre svoje potreby aj dva kompostéry,“ podotýka Ivana Martincová a ako zdôrazňuje: „Kompostovanie v Žiari nad Hronom neustále zostáva prioritným spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. To znamená odpadom, ktorý vznikne domácnostiam v záhrade alebo v kuchyni. Ide pritom o odpad rastlinného pôvodu z domácnosti.“ Ak Envirofond žiarskej samospráve odklepne finančné prostriedky na projekt, pre rodinné domy sa zakúpia 650-litrové a pre štvorbytovky 900-litrové kompostéry.

V prípade, že bude mesto so svojim projektom úspešné, zakúpi pre svojich občanov približne 700 kompostérov v hodnote takmer 110-tisíc eur. Aktuálne je projekt v procese schvaľovania,“ dodáva na záver Ivana Martincová.

Samospráva zažiadala o dotáciu na kompostéry pre rodinné domy

Vytriedený bioodpad šetrí samosprávam financie

Priemerne 45 percent odpadu, ktorý skončí v nádobách na zmesový komunálny odpad, tvorí bioodpad. Ten je pritom možné bez problémov skompostovať pri dome v kompostéri. Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom. Bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia a navyše neskončí na skládke, čím samosprávy ušetria za skládkovné.

(lt)
Zdroj: www.menejodpadu.sk

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png