WiFi pre Teba

Projekt WiFi pre teba

Názov projektu: WIFI PRE TEBA

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Dotácia zo zdrojov EÚ a ŠR: 13 775,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 805,00 eur
Celkové náklady: 14 580,00 eur

Cieľ projektu:

Mesto Žiar nad Hronom vybuduje prostredníctvom realizácie projektu WIFI PRE TEBA  interné a externé prístupové body na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach viď. Mapka Wifi pre teba Žiar nad Hronom:

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv. landing page.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

www.mirri.gov.sk
www.opvai.sk
www.eufondy.sk

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png