Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

08.08.2022
logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png