Dnes je 21.10.2019, meniny má Uršuľa.   

Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020 - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 20.06.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) oznamuje verejnosti, že  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán na základe Oznámenia o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020

ktoré predložil obstarávateľ – Mesto Žiar nad Hronom,  po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodol, že predložený strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Uvedené rozhodnutie je zverejnené v elektronickej podobe na stránke enviroportal.sk alebo je doň možné nahliadnuť  v pracovných  dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dv. 10.