Dnes je 15.12.2017, meniny má Ivica.   

Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Zverejnené: 01.04.2016 08:51:19 |   | vytlačiť
obr: Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Druhé mestské zastupiteľstvo v tomto roku sa konalo vo štvrtok 31. marca. Poslanci schvaľovali dve VZN či presunutie jarmoku na iné miesto. Prítomných bolo 18 poslancov.

V úvode zastupiteľstva predložila správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová. Poslanci sa zaujímali aj na schodok v pokladni Mestského športového klubu.

Správu o poskytnutej sociálnej pomoci a sociálnych službách pre občanov mesta v roku 2015 predložila vedúca odboru sociálnych služieb Monika Minárová. Poslanci sa zaoberali témou Sociálneho taxíka, ktorý mnohí z nich chválili, avšak poslanci upozornili aj na problém s touto službou, kedy sa starší ľudia nemohli dovolať.

Prvá zmena rozpočtu

Záverečný účet mesta za rok 2015 predložil vedúci Ekonomiky a financovania Martin Majerník, ktorý rovnako predkladal aj I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016.

Tá sa týkala napríklad zvýšenia základného imania v Technických službách Žiar nad Hronom s.r.o. o sumu 500 000 eur. Uvedené finančné prostriedky budú použité na avizovanú rekonštrukciu futbalového štadióna.

Ďalším dôvodom zmeny rozpočtu je založenie obchodnej spoločnosti mesta – vklad mesta a náklady súvisiace so založením obchodnej spoločnosti – 5 500 eur. Mesto totiž plánuje založiť „Sociálny podnik“. „Chceme zamestnávať dlhodobo nezamestnaných, naučiť ich robiť, naučiť ich chodiť do práce,“ uviedol k tomuto bodu primátor mesta Peter Antal s tým, že v meste je množstvo robôt, ktoré by títo ľudia mohli vykonávať lacnejšie. Viac o „Sociálnom podniku“ vás budeme informovať v samostatnom článku.

Dve schválené VZN

Poslanci schvaľovali dve Všeobecne záväzné nariadenia, a to VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom a VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom. Obe VZN poslanci chválili. Znenie oboch VZN nájdete na web stránke mesta.

Krádeže na cintoríne

Rozsiahlu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015 predložil Náčelník Róbert Šiška. Pri tomto bode primátor mesta upozornil na narastajúci problém s krádežami v dolnej časti cintorína. O spôsobe riešenia sa taktiež dočítate v samostatnom článku.

Poslanci však nadhodili aj otázku parkovania na ostrovčeku na Ulici Š. Moysesa. Ako povedal náčelník MsP tento ochranný ostrovček nie je určený na parkovanie, a preto je na ňom parkovanie, podľa zákona o cestnej premávke, zakázané. Dôvodom je aj prechod pre chodcov, ktorý je v tesnej blízkosti tohto ostrovčeka. O prísnejšie kontroly požiadalo mestskú políciu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom. „Momentálne sme pozastavili sankcie za porušenie zákazu parkovania na tomto ochrannom ostrovčeku, situáciu monitorujeme a budeme sa tým zaoberať,“ uviedol náčelník Šiška.

Správu o nakladaní s komunálnym odpadom predložil vedúci Odboru odpadového hospodárstva Ján Vinarčík. Okrem iného uviedol, že spoplatnenie drobného stavebného odpadu nespôsobilo nenavýšenie počtu čiernych skládok.

Jarmok ostáva na pôvodnom mieste

V závere zastupiteľstva sa poslanci zaoberali petíciou za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta. Poslanci zobrali na vedomie petíciu za preloženie jarmoku a zhodli sa na tom, že jarmok ostane na pôvodnom mieste z dôvodu technickej infraštruktúry. Zároveň však odporučili primátorovi mesta rokovať s petičným výborom o možnostiach ako zmierniť negatívne dopady jarmoku na obyvateľov tejto časti mesta. Aj o tejto petícii pripravujeme samostatný článok, preto sledujte našu web stránku či Mestské noviny.

Posledným bodom štvrtkového rokovania bolo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru, od 1. mája tohto roku. Poslanci zároveň vymenovali za veliteľa DHZ Jána Kobelára.

 


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.