Dnes je 21.03.2018, meniny má Blahoslav.   

Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Zverejnené: 01.04.2016 08:51:19 |   | vytlačiť
obr: Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Druhé mestské zastupiteľstvo v tomto roku sa konalo vo štvrtok 31. marca. Poslanci schvaľovali dve VZN či presunutie jarmoku na iné miesto. Prítomných bolo 18 poslancov.

V úvode zastupiteľstva predložila správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová. Poslanci sa zaujímali aj na schodok v pokladni Mestského športového klubu.

Správu o poskytnutej sociálnej pomoci a sociálnych službách pre občanov mesta v roku 2015 predložila vedúca odboru sociálnych služieb Monika Minárová. Poslanci sa zaoberali témou Sociálneho taxíka, ktorý mnohí z nich chválili, avšak poslanci upozornili aj na problém s touto službou, kedy sa starší ľudia nemohli dovolať.

Prvá zmena rozpočtu

Záverečný účet mesta za rok 2015 predložil vedúci Ekonomiky a financovania Martin Majerník, ktorý rovnako predkladal aj I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016.

Tá sa týkala napríklad zvýšenia základného imania v Technických službách Žiar nad Hronom s.r.o. o sumu 500 000 eur. Uvedené finančné prostriedky budú použité na avizovanú rekonštrukciu futbalového štadióna.

Ďalším dôvodom zmeny rozpočtu je založenie obchodnej spoločnosti mesta – vklad mesta a náklady súvisiace so založením obchodnej spoločnosti – 5 500 eur. Mesto totiž plánuje založiť „Sociálny podnik“. „Chceme zamestnávať dlhodobo nezamestnaných, naučiť ich robiť, naučiť ich chodiť do práce,“ uviedol k tomuto bodu primátor mesta Peter Antal s tým, že v meste je množstvo robôt, ktoré by títo ľudia mohli vykonávať lacnejšie. Viac o „Sociálnom podniku“ vás budeme informovať v samostatnom článku.

Dve schválené VZN

Poslanci schvaľovali dve Všeobecne záväzné nariadenia, a to VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom a VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom. Obe VZN poslanci chválili. Znenie oboch VZN nájdete na web stránke mesta.

Krádeže na cintoríne

Rozsiahlu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015 predložil Náčelník Róbert Šiška. Pri tomto bode primátor mesta upozornil na narastajúci problém s krádežami v dolnej časti cintorína. O spôsobe riešenia sa taktiež dočítate v samostatnom článku.

Poslanci však nadhodili aj otázku parkovania na ostrovčeku na Ulici Š. Moysesa. Ako povedal náčelník MsP tento ochranný ostrovček nie je určený na parkovanie, a preto je na ňom parkovanie, podľa zákona o cestnej premávke, zakázané. Dôvodom je aj prechod pre chodcov, ktorý je v tesnej blízkosti tohto ostrovčeka. O prísnejšie kontroly požiadalo mestskú políciu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom. „Momentálne sme pozastavili sankcie za porušenie zákazu parkovania na tomto ochrannom ostrovčeku, situáciu monitorujeme a budeme sa tým zaoberať,“ uviedol náčelník Šiška.

Správu o nakladaní s komunálnym odpadom predložil vedúci Odboru odpadového hospodárstva Ján Vinarčík. Okrem iného uviedol, že spoplatnenie drobného stavebného odpadu nespôsobilo nenavýšenie počtu čiernych skládok.

Jarmok ostáva na pôvodnom mieste

V závere zastupiteľstva sa poslanci zaoberali petíciou za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta. Poslanci zobrali na vedomie petíciu za preloženie jarmoku a zhodli sa na tom, že jarmok ostane na pôvodnom mieste z dôvodu technickej infraštruktúry. Zároveň však odporučili primátorovi mesta rokovať s petičným výborom o možnostiach ako zmierniť negatívne dopady jarmoku na obyvateľov tejto časti mesta. Aj o tejto petícii pripravujeme samostatný článok, preto sledujte našu web stránku či Mestské noviny.

Posledným bodom štvrtkového rokovania bolo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru, od 1. mája tohto roku. Poslanci zároveň vymenovali za veliteľa DHZ Jána Kobelára.

 


Novinky

21.03.2018 08:17:24 Naše mesto

Detské ihrisko Guliver s novými hernými prvkami

Menšie i väčšie deti z nášho mesta sa môžu tešiť na nové detské ihrisko Guliver. Čo všetko v ňom nájdu? Nové herné prvky ...

20.03.2018 08:39:47 Naše mesto

Muž na streche vystrašil obyvateľov

Nezvyčajný pohľad sa vo štvrtok 15. marca naskytol niektorým obyvateľom nášho mesta. Po streche obytného domu sa v domácom oblečení prechádzal ...

16.03.2018 09:08:40 Naše mesto

Mobilná aplikácia vám nájde voľné parkovacie miesta v centre mesta

V rámci projektu Smart city sa chce mesto Žiar nad Hronom posúvať ďalej a prinášať nové možnosti, ako sa stať inteligentnou samosprávou. ...

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 12:51:46 Naše mesto

Odkaz Milana Škriniara exkluzívne pre Žiarčanov

Uplynulá nedeľa bola v Taliansku v znamení futbalového stretnutia medzi poprednými celkami Serie A, Interom Miláno a SSC Neapol. Pre slovenských fanúšikov mal ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky