Dnes je 18.10.2017, meniny má Lukáš.   

Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Zverejnené: 01.04.2016 08:51:19 |   | vytlačiť
obr: Vo štvrtok 31. marca sa konalo mestské zastupiteľstvo

Druhé mestské zastupiteľstvo v tomto roku sa konalo vo štvrtok 31. marca. Poslanci schvaľovali dve VZN či presunutie jarmoku na iné miesto. Prítomných bolo 18 poslancov.

V úvode zastupiteľstva predložila správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová. Poslanci sa zaujímali aj na schodok v pokladni Mestského športového klubu.

Správu o poskytnutej sociálnej pomoci a sociálnych službách pre občanov mesta v roku 2015 predložila vedúca odboru sociálnych služieb Monika Minárová. Poslanci sa zaoberali témou Sociálneho taxíka, ktorý mnohí z nich chválili, avšak poslanci upozornili aj na problém s touto službou, kedy sa starší ľudia nemohli dovolať.

Prvá zmena rozpočtu

Záverečný účet mesta za rok 2015 predložil vedúci Ekonomiky a financovania Martin Majerník, ktorý rovnako predkladal aj I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016.

Tá sa týkala napríklad zvýšenia základného imania v Technických službách Žiar nad Hronom s.r.o. o sumu 500 000 eur. Uvedené finančné prostriedky budú použité na avizovanú rekonštrukciu futbalového štadióna.

Ďalším dôvodom zmeny rozpočtu je založenie obchodnej spoločnosti mesta – vklad mesta a náklady súvisiace so založením obchodnej spoločnosti – 5 500 eur. Mesto totiž plánuje založiť „Sociálny podnik“. „Chceme zamestnávať dlhodobo nezamestnaných, naučiť ich robiť, naučiť ich chodiť do práce,“ uviedol k tomuto bodu primátor mesta Peter Antal s tým, že v meste je množstvo robôt, ktoré by títo ľudia mohli vykonávať lacnejšie. Viac o „Sociálnom podniku“ vás budeme informovať v samostatnom článku.

Dve schválené VZN

Poslanci schvaľovali dve Všeobecne záväzné nariadenia, a to VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom a VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom. Obe VZN poslanci chválili. Znenie oboch VZN nájdete na web stránke mesta.

Krádeže na cintoríne

Rozsiahlu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015 predložil Náčelník Róbert Šiška. Pri tomto bode primátor mesta upozornil na narastajúci problém s krádežami v dolnej časti cintorína. O spôsobe riešenia sa taktiež dočítate v samostatnom článku.

Poslanci však nadhodili aj otázku parkovania na ostrovčeku na Ulici Š. Moysesa. Ako povedal náčelník MsP tento ochranný ostrovček nie je určený na parkovanie, a preto je na ňom parkovanie, podľa zákona o cestnej premávke, zakázané. Dôvodom je aj prechod pre chodcov, ktorý je v tesnej blízkosti tohto ostrovčeka. O prísnejšie kontroly požiadalo mestskú políciu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom. „Momentálne sme pozastavili sankcie za porušenie zákazu parkovania na tomto ochrannom ostrovčeku, situáciu monitorujeme a budeme sa tým zaoberať,“ uviedol náčelník Šiška.

Správu o nakladaní s komunálnym odpadom predložil vedúci Odboru odpadového hospodárstva Ján Vinarčík. Okrem iného uviedol, že spoplatnenie drobného stavebného odpadu nespôsobilo nenavýšenie počtu čiernych skládok.

Jarmok ostáva na pôvodnom mieste

V závere zastupiteľstva sa poslanci zaoberali petíciou za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta. Poslanci zobrali na vedomie petíciu za preloženie jarmoku a zhodli sa na tom, že jarmok ostane na pôvodnom mieste z dôvodu technickej infraštruktúry. Zároveň však odporučili primátorovi mesta rokovať s petičným výborom o možnostiach ako zmierniť negatívne dopady jarmoku na obyvateľov tejto časti mesta. Aj o tejto petícii pripravujeme samostatný článok, preto sledujte našu web stránku či Mestské noviny.

Posledným bodom štvrtkového rokovania bolo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru, od 1. mája tohto roku. Poslanci zároveň vymenovali za veliteľa DHZ Jána Kobelára.

 


Novinky

17.10.2017 15:07:39 Šport

Basketbalový klub podpísal novú zmluvu s Handlovou

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom v sobotu 14. októbra uzavrel historickú zmluvu o súčinnosti a vzájomnej spolupráci s klubom MBK Baník ...

12.10.2017 14:31:30 Naše mesto

Dni jesennej čistoty po prvýkrát v skrátenom čase

Dni jesennej čistoty, kedy sa Žiarčania mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu, sa túto jeseň uskutočnili v dňoch od 25. do ...

10.10.2017 09:52:44 Naše mesto

Uzávierka ciest počas Žiarskeho jarmoku

Už tento piatok a sobotu sa bude v našom meste konať tradičný Žiarsky jarmok. V tejto súvislosti budú uzatvorené niektoré ulice a zastávky MHD. ...

09.10.2017 12:11:48 Naše mesto

Na októbrovom Agifeste súťažili psy z celého Slovenska

V nedeľu 8. októbra sa na lúke žiarskeho sídliska Etapa uskutočnili neoficiálne preteky psieho športu agility Agifest. Do súťaže prihlásili majitelia ...

09.10.2017 11:16:38 Šport

Na úvod sezóny prehra pred domácim hľadiskom

1. Slovenská liga Muži – Základná časť MŠK BK Žiar nad Hronom – KB Košice „B“  54 : 94  (11:21, ...

09.10.2017 09:22:39 Naše mesto

Počas Žiarskeho jarmoku bude skvelé počasie

Astronomické leto 2017 nám skončilo akosi rýchlo, posledný tropický deň s teplotou 32.3°C sme mali v Žiari 1. septembra a letný deň s teplotou ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.