Dnes je 24.06.2018, meniny má Ján.   

Novoročný príhovor 2018

Zverejnené: 08.01.2018 12:07:32 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor 2018

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.

Iba nedávno sa skončil sedemnásty rok 21. storočia a začali sme písať históriu nového roka 2018. Verím, že počas voľných dní vianočných sviatkov ste si oddýchli, načerpali mnoho nových síl, ktoré budete môcť použiť na realizáciu osobných a pracovných zámerov a cieľov. Verím, že rok 2018 bude pre každého z vás rokom úspešným, tak ako verím v úspešný rok pre mesto Žiar nad Hronom. Minimálne ako ten rok minulý.

Áno, aj rok 2017 môžeme zaradiť do série úspešných a plodných rokov pre naše mesto. Hospodárili sme opäť veľmi dobre. Aj keď hospodársky výsledok nám bude známy až v priebehu 1. štvrťroka, už teraz môžeme konštatovať, že sme dosiahli prebytok bežného rozpočtu na úrovni 1 milióna eur.

Každý rok sa nám darí ušetriť takúto sumu, ktorá sa stáva súčasťou rezervného fondu mesta. Ten, okrem rezervy na horšie časy, slúži tiež ako zdroj kapitálových investícií do majetku mesta. Pretože, napriek tomu, že sa nám darí hospodáriť s prebytkami, zároveň každý rok realizujeme významné investície do mestského majetku. Rekonštruujeme, inovujeme a budujeme nové veci či príležitosti pre obyvateľov mesta.

Najvýznamnejšou investíciou roku 2017 bola určite rekonštrukcia futbalového štadióna. Z pôvodného spartakiádneho kolosu vznikol malý moderný futbalový stánok. O jeho vydarenej obnove svedčí aj fakt, že bol Slovenským futbalovým zväzom označený za najkrajší štadión druhej kategórie na Slovensku. Aj vďaka vydarenej rekonštrukcii bolo naše mesto vybrané ako dejisko priateľského stretnutia medzi reprezentáciami Slovenska do 23 dokov a Anglicka C. Máme avizované, že to nebol posledný medzinárodný zápas na našom novom štadióne a Žiarčania sa majú na čo tešiť.

Okrem tejto veľkej investícii sme počas roka realizovali ďalšie projekty menšieho rozsahu. V roku 2017 sme zrekonštruovali alebo vybudovali viac ako 10 tisíc metrov štvorcových ciest, chodníkov a parkovísk. Najväčšiu pozornosť sme venovali centru mesta. Komunikácie na Ulici Š. Moysesa v oboch smeroch od námestia dostali nový asfaltový koberec. Zrenovovali sme aj prislúchajúce parkovacie miesta a vybudovali nové. V centre mesta tak pribudlo 97 nových parkovacích miest, ďalších 21 vzniklo v súvislosti s výstavbou novej tržnice za domom kultúry. Ďalších 25 miest vzniklo pri 9. MŠ a tzv. IV. ZŠ, kde sme komplexne zrenovovali školské parkovisko.

Okrem komunikácií sme rekonštruovali aj iný mestský majetok. Počas jesene sme vymenili okná a zateplili objekt mestského úradu, čím sme znížili jeho energetickú náročnosť, a zároveň zvýšili hodnotu tohto majetku mesta. Myslím, že aj po estetickej stránke bol tento projekt zvládnutý a vzhľad objektu mestského úradu rešpektuje pôvodnú architektúru.

Za zmienku ďalej stojí oprava pavilónu v Parku Štefana Moysesa, z ktorého ruín vzniklo pekné miesto na konanie malých kultúrnych akcií, a zároveň vysunuté pracovisko informačného centra, ktoré sme taktiež vybudovali v minulom roku v objekte MsKC. Keď sme pri našom kultúrnom centre, tu spomeniem vydarenú rekonštrukcia kina, resp. výmenu sedadiel. Návštevníkom tohto zariadenia sa tak zvýšil komfort. Verím, že Kino Hron bude ešte viac navštevovanejšie.

Medzi projekty, ktoré pozitívne zviditeľnili naše mesto, patrilo založenie ovocného sadu v Parku Štefana Moysesa. 91 stromov pôvodných slovenských odrôd tak vytvorí do budúcna miesto na príjemné prechádzky, príjemný oddych v tieni korún stromov, a zároveň zdroj čerstvého a zdravého ovocia pre deti v našich školách.

Taktiež veľký ohlas na Slovensku malo spustenie systému tiesňových hlások, ktoré sme ako nový bezpečnostný prvok zaviedli ako prvé mesto na Slovensku.

Ďalšou novinkou, ktorá vznikla v Žiari nad Hronom je nová tržnica v priestoroch za domom kultúry. Chceli sme vytvoriť nové trhovisko, ktoré bude jednak na mestskom pozemku a jednak aj jeho vzhľad bude pridanou hodnotou pre naše mesto. Nová tržnica začne fungovať na jar tohto roka a predávať sa tu bude podobný sortiment ako doteraz na starom mieste.

V minulom roku sme venovali pozornosť aj Svätokrížskemu domu. Vymenili sme strešnú krytinu, okná a celkovo sme jeho vzhľad aj interiér prispôsobili vzhľadu z 19. storočia. Svätokrížsky dom má slúžiť ako živý skanzen, ktorý nám bude pripomínať, ako žili naši predkovia v 19. storočí.

Ak hovorím o roku 2017, nesmiem zabudnúť na podujatie, ktoré významným spôsobom zviditeľnilo naše mesto a urobilo mu veľmi dobré meno - Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnili 22. - 25. júna. Bola to najväčšia a najmasovejšia udalosť, ktorá sa konala na území Žiaru nad Hronom v jeho histórii. Prítomnosť Petra Sagana spôsobila, že naše mesto navštívili tisícky ľudí a vďaka priamemu prenosu RTVS zábery z nášho mesta a okolitých obcí sledovalo celé Slovensko. Akcia vyvolala mimoriadne pozitívne ohlasy u cyklistov, novinárov, odbornej či laickej verejnosti, bola označená za najlepšie majstrovstvá v histórii či najlepšie športové podujatie roka na Slovensku. Na podujatí Zlatý pedál sme si spolu s Milanom Veselým, riaditeľom pretekov, prevzali ďakovné listy od prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky, Petra Prívaru, za vysokú úroveň organizácie. V rámci vyhlásenia prestížnej ankety Športovec roka 2017 bola organizátorom cyklistických majstrovstiev udelená cena Klubu športových redaktorov za najlepšie tlačové služby na športovom podujatí, čo je pre nás mimoriadne významné ocenenie, keďže komunikáciu podujatia a tlačový servis zabezpečovali zamestnanci mesta Žiar nad Hronom. V podstate takmer na všetkých oblastiach organizácie majstrovstiev sa významným spôsobom podieľali pracovníci mesta. Keďže akcia sa skončila bez problémov a s mimoriadnym úspechom, dosvedčuje to, že v našich radoch pracujú schopní a skúsení pracovníci, o ktorých sa naše mesto môže opierať aj v budúcnosti.

Keď sa pozrieme na očakávania, ktoré by mal priniesť rok 2018, nasledujúce mesiace budú znova o rekonštrukciách a investíciách.

Najväčším a najvýznamnejším projektom je určite rekonštrukcia zimného štadióna. Prípravné stavebné práce už začali na jeseň minulého roka. V nasledujúcich mesiacoch sa na našom zimáku budú realizovať všetky potrebné stavebné a technologické práce, ktorých výsledkom bude prevádzkovateľný moderný štadión. Jeho ľadovú plochu a služby bude môcť využívať verejnosť, rekreační hokejisti, ale najmä hokejový klub, ktorý by mal obnoviť svoju činnosť. Otvoriť by sme ho chceli ešte na jeseň tohto roku. Na rekonštrukciu hokejového štadióna sme dostali dotáciu od predsedu Vlády SR vo výške 1 milión eur. Ďalšie potrebné zdroje vynaloží mesto Žiar nad Hronom, a taktiež aktuálne rokujeme o dotácii zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.

V roku 2018 začneme realizovať projekt cyklokomunikácie, na ktorý sme v minulom roku dostali dotáciu z európskych fondov vo výške takmer 600 tisíc eur. Jeho výsledkom bude oficiálne značená komunikácia, určená výhradne pre cyklistov. Pri jej realizácii sa využijú, buď časti súčasných komunikácií, alebo sa budú realizovať nové. Trasa cyklokomunikácie povedie od sídliska Sever až po priemyselný park.

Druhým projektom, s ktorým sa uchádzame o dotáciu z eurofondov, je rekonštrukcia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky. V prípade úspechu a pridelenia dotácie vo výške 475 tisíc eur , budeme rekultivovať dvory medzi panelákmi v tejto časti mesta. Vznikne nové detské ihrisko, športovisko, nová zeleň či mobiliár. Začať by sme chceli už v roku 2018.

Taktiež máme podaný projekt Zelené mesto, ktorý počíta s vysadením až 4 000 kusov stromov, kríkov či trvaliek na celom území mesta. V prípade úspešnosti a schválenia dotácie bude mesto zásadným spôsobom obohatené o kultivovanú zeleň.

V tomto roku chceme viac finančných prostriedkov investovať do rekonštrukcií ciest a chodníkov na území nášho mesta. Opravy sa budú týkať všetkých častí mesta a budú smerovať do komunikácií, ktoré sú najviac poškodené.

Novinkou roku 2018 je tiež zámer ozelenenia Námestia Matice slovenskej. Chceme priniesť viac stromov, kvetov a zelene do kruhovej betónovej časti, ktorá vznikla v 90.tych rokoch ako pešia zóna. Odvtedy obyvatelia mesta kritizujú tento zásah ako necitlivý a námestie vnímajú najmä v lete ako betónové a neútulné. My sa to aktuálne snažíme zmeniť. Na námestí sme pred dvoma rokmi postavili oddychovú zónu Letný pavilón, v tomto roku sem plánujeme priniesť stromy a zeleň. Keď budeme mať hotový projekt, budeme o tom bližšie informovať. Zrealizovať by sme to chceli do leta tohto roka.

Veľkou výzvou pre nás ostáva rekonštrukcia dvoch veľkých a energeticky náročných objektov v majetku mesta – plavárne a MsKC. Projektová dokumentácia na objekt plavárne je aktuálne v realizácii a v priebehu roka 2018 chceme začať s prípravami na jej rekonštrukciu. Obnovu potrebuje samostatný objekt, ale taktiež bazén a zázemie. Výsledkom by malo byť moderné zariadenie, ktoré nie je energeticky náročné, a zároveň ponúka príjemné prostredie pre vyžitie sa verejnosti alebo adekvátne podmienky pre plavcov.

Pri otázke rekonštrukcie, a teda aj znižovania energetickej náročnosti MsKC sme ešte len vo fáze hľadania možností financovania, pretože pôjde o dosť finančne náročný projekt. Je to však pre nás tiež veľký cieľ, pretože tento objekt je mimoriadne energeticky náročný a jeho rekonštrukciou by sa nám podarilo zásadným spôsobom znížiť náklady na jeho prevádzku.

V roku 2018 by sme radi začali s prácami na vytvorení tartanovej atletickej dráhy na Základnej škole na Jilemnického ulici. Pri rekonštrukcii futbalového štadióna bol sanovaný pôvodný atletický okruh, preto chceme žiarskemu atletickému klubu dať nielen adekvátnu náhradu, ale dokonca zlepšiť tréningové či súťažné podmienky pre našich atlétov.

V tomto roku plánujeme uviesť na svetlo sveta aj novú monografiu o meste Žiar nad Hronom. Naše mesto má vydané len dve publikácie o svojej histórii, jedna je z roku 1977, druhá z roku 2008. Verím, že aktuálna monografia splní očakávania odbornej, ale aj laickej verejnosti, prinesie nové informácie o Žiari nad Hronom, a zároveň bude reprezentatívnym materiálom, ktorý tu ostane ako svedectvo doby aj pre budúce generácie.

V roku 2018 nás čakajú komunálne voľby. Opäť si budete môcť zvoliť svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Voľby sú vždy vizitkou, spätnou väzbou a akýmsi vysvedčením, ktoré obyvatelia dávajú ich primátorovi za 4 roky práce, ktorú pre mesto odviedol, alebo neodviedol. Keďže sa netajím tým, že chcem pokračovať ako primátor Žiaru nad Hronom, budem sa uchádzať o vašu dôveru. Verím, že v novembri, kedy by sa voľby mali konať, sami objektívne zhodnotíte, aké vysvedčenie dať mne a mojim spolupracovníkom za štvorročné obdobie.

Milí spoluobčania,

v priebehu niekoľkých minút som načrtol, akým smerom sa chceme uberať v budúcom roku, čo sú priority, na ktorých bude založená práca mesta Žiar nad Hronom. Verím, že všetky z nich sa nám podarí zrealizovať a zrealizované budú k vašej spokojnosti. Verím, že prudký rozvoj, ktorý zažívame v ostatných rokoch, bude v Žiari nad Hronom pokračovať aj naďalej. Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej zvyšovať kvalitu života v našom meste, že jeho obyvatelia budú mať oveľa viac dôvodov na spokojnosť ako na kritiku a že Žiar budú označovať za dobré miesto pre život.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na neustálom rozvoji a napredovaní nášho mesta. Našim zamestnancom, poslancom mestského zastupiteľstva, predstaviteľom štátnej správy, firmám a podnikateľom, ktorí podporujú naše mesto a, samozrejme, všetkým z vás, ktorí tu žijete a na Žiari nad Hronom vám záleží.

Spoločne si želajme šťastný a úspešný rok 2018, nech je úspešný pre každého z nás a nech je úspešný pre celé naše mesto.

 


Novinky

20.06.2018 09:09:26 Šport

Na Čokoládovej tretre sme mali zastúpenie aj my

Len 48 z celkovo 14 000 súťažiacich detí z Čiech, Poľska a Slovenska si vybojovalo právo štartu na medzinárodnom Superfinále Čokoládovej Tretry v Ostrave. ...

19.06.2018 12:22:31 Šport

FK Pohronie hľadá hlásateľa

FK Pohronie vyhlasuje konkurz na hlásateľa domácich zápasov mužov. Podmienky: Znalosť futbalových pravidiel Schopnosť pracovať pod tlakom Práca na PC Skúsenosti s prácou s mikrofónom ...

19.06.2018 12:11:05 Naše mesto

Hasiči opäť vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ...

18.06.2018 12:24:24 Šport

22. ročník Streetballu úspešne za nami

Organizátorom žiarskeho Streetballu sa druhýkrát stal Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom. Ako už býva v poslednom období zvykom, aj 22. ...

18.06.2018 08:33:40 Naše mesto

Do začiatku letných prázdnin nás čakajú horúce dni

Séria veľmi teplých a dusných dní pokračovala až do polovice minulého týždňa. Vo veľmi vlhkom a teplom vzduchu sa vyvárali početné prehánky ...

15.06.2018 10:52:54 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium s novým singlom Mala si

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium pokrstila v decembri minulého roka spolu s českým muzikantom Ivanom Mládkom svoj 4. štúdiový ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky