Dnes je 17.08.2017, meniny má Milica.   

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 160 predškolákov

Zverejnené: 17.02.2015 14:46:38 |   | vytlačiť
obr: Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 160 predškolákov

Žiarski predškoláci majú svoj zápis do prvého ročníka za sebou. Kým v cirkevnej škole sa zápis uskutočnil už 2. februára, v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa do prvého ročníka zapisovalo v nedeľu 8. a v pondelok 9. februára.

Podľa evidencie občanov na trvalom pobyte v meste Žiar nad Hronom sa zápisu zúčastnili deti narodené od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2009. „Celkovo máme týchto detí 162, pričom ďalších 23 detí máme uvedených na prechodnom pobyte, 42 detí malo odklad v minulom školskom roku a počíta sa aj približne s tridsiatkou detí z okolitých obcí," konkretizuje Adriana Giláňová, metodička školstva MsÚ a dodáva: „Pre tento školský rok máme v základných školách celkovo 1 658 školákov. Z toho 483 je na „Jednotke", na „Dvojke" 582, na „Štvorke" 285 a v cirkevnej škole 302 a 6 detí je v špeciálnej triede." Viac o školách a ich plánoch v nachádzajúcom školskom roku nám povedali ich predstavitelia.

„Jednotka" je ako jediná škola v okrese zapojená do národného projektu

Na „Jednotke" budú aj v budúcom školskom roku otvorené tri prvácke triedy. „Naším cieľom je vytvoriť triedy s počtom žiakov do 19, nakoľko chceme vytvoriť podmienky na zohľadnenie individuálnych špecifík a nadaní dieťaťa," vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa, Oľga Berkešová a dodáva: „Náš školský vzdelávací program je v súlade s najnovšími trendmi ministerstva školstva. Ponúkame žiakom tri hodiny anglického jazyka týždenne vo všetkých triedach. Sme známi aj systematickým rozvíjaním cudzieho jazyka pomocou metódy CLIL v nejazykových predmetoch." Od budúceho školského roku bude škola využívať na vyučovaní aktivity na rozvoj individuálnych daností dieťaťa, čo im umožní prijímať nové poznatky efektívnejšie, a tak sa zaradí medzi niekoľko pokrokových škôl na Slovensku. „Ako jediná škola v okrese sme zapojení do národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Ako prvá škola na Slovensku sme tiež kompletne vo všetkých triedach nahradili klasické drevené tabule revolučným náterom Smart Wall Paint. Umožnil nám tak vytvoriť v triedach veľký kreatívny priestor, čím sa rozvíjajú aj formy vyššieho myslenia," približuje ďalej Oľga Berkešová.

Kvalitná a dôsledná práca pedagógov, ktorí sa neustále vzdelávajú, predurčuje žiakov k mnohým prvenstvám vo vedomostných, športových, technických súťažiach a olympiádach. „K týmto úspechom významne prispieva aj naša jedinečná aktivita Utorok na Jednotku, ktorú veľmi oceňujú aj naši rodičia. Sme škola, ktorá rada experimentuje, neustále hľadáme nové spôsoby ako zatraktívniť vyučovanie a zefektívniť výučbu našich žiakov," dodáva na záver zástupkyňa riaditeľa.

„Dvojka" kladie dôraz na projektové a zážitkové vyučovanie

Dvojka" je tu pre vás, touto vetou vítali budúcich prvákov v spomínanej škole. „Aj tento rok nás potešilo, že naša práca nezostala nepovšimnutá, ba práve naopak, prilákala veľký počet šikovných budúcich prvákov počas zápisu," hovorí riaditeľka školy Ľubica Baranová a ďalej konkretizuje: „V školskom roku 2014/2015 máme otvorené štyri prvácke triedy (84 žiakov)." „Dvojka" rozhodne nepatrí k tým školám, ktorým stačia dobré rozbehnuté a fungujúce aktivity. A preto stále prichádza s niečím novým. „Našim cieľom nie je vymýšľať stále nové typy vyučovania, ale najmä sa zamerať na už osvedčené metódy a formy práce a tieto modernizovať a zdokonaľovať tak, aby čo najlepšie motivovali a inšpirovali žiakov. Dôraz kladieme na projektové a zážitkové vyučovanie. Naša škola je zameraná na vyučovanie spoločnsko-vedných predmetov, v rámci ktorých posilňujeme v týchto triedach vyučovanie hlavne cudzích jazykov. Pri výučbe cudzích jazykov stále uplatňujeme už dávnejšie používanú metódu Clil, ale aj hravú metódu Jolly Phonisc," dodáva Ľubica Baranová.

„Štvorka" sa profiluje ako športová škola

V Základnej škole na Jilemnického ulici očakávali aj tento rok počas zápisu toľko predškolákov ako vlani, to znamená približne 40. „V súčasnej dobe mame 30 prvákov v dvoch triedach. Preto predpokladáme, že aj v budúcom školskom roku otvoríme opäť dve triedy," spresňuje zástupkyňa riaditeľa, Drahomíra Štrbíková. Svojim budúcim prvákom ponúka škola posilnenie hodín telesnej výchovy a samozrejmosťou je aj výučba predmetu Zdravý životný štýl v anglickom a nemeckom jazyku. „Ich výber je na rodičoch našich budúcich žiakov. Našim trendom je spojenie vzdelania a zdravého životného štýlu do jedného kompaktného celku. V popoludňajších hodinách ponúkame množstvo krúžkov športového i vedomostného charakteru pod vedením nielen našich pedagógov, ale aj skúsených trénerov. Okrem toho ponúkame rodičom aj širokej verejnosti množstvo mimoškolských aktivít," dopĺňa Drahomíra Štrbíková. Okrem toho, „Štvorka" má ako jediná škola v meste vytvorené podmienky pre diétne stravovanie a výhodou pre žiakov je aj možnosť rozširovať svoje nadanie v ZUŠ priamo v budove školy.

Na tohtoročnom zápise do základných škôl sa nakoniec zapísalo spolu 232 prváčikov. Školy si ich rozdelili nasledovne. Základná škola na Ulici Dr. Jánského zapísala 65 detí a Základná škola na Jilemnického ulici 41 detí. Do lavíc Základnej školy s materskou školou na Ulici Š. Moysesa zasadne v novom školskom roku 48 prváčikov a Základná škola na Ulici M. R. Štefánika v septembri privíta najviac detí, konkrétne 78.

 


Novinky

16.08.2017 10:08:18 Naše mesto

Cenník sociálneho taxíka platný od 1. septembra

Vzhľadom na permanentný záujem o službu sociálny taxík a po zohľadnení ďalších možností mesta Žiar nad Hronom s cieľom zachovania tejto služby, nastáva zmena. ...

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...

10.08.2017 09:21:11 Naše mesto

Drny na prvé zatrávnenie štadióna sa kopali ručne

Žiarsky futbalový štadión sa začal stavať približne v rokoch 1956 a 1957. Na prvé zatrávnenie sa vtedy použili drny, ktoré sa museli ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom