Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 30.07.2014, meniny má Libuša    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu 9. augusta už tradične v Parku Štefana Moysesa. Zavítajú naň najväčšie slovenské skupiny.
 V sobotu 2. augusta sa uskutoční jubilejný desiaty ročník Šášovských hradných hier. Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok poputuje výťažok zo vstupného na obnovu a údržbu Šášovského hradu.
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

24.07.2014 14:11:29
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) ...

Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

24.07.2014 12:23:23
Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušý orgán štátnej správy, vydal dňa 14.07.2014 pod číslom spisu: OU-BB-OVBP2-2014/025038-KB rozhodnutie o zrušení, ktorým zrušil rozhodnutie Stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom vydané pod číslom 242/2014 zo dňa 22.05.2014, ...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

23.07.2014 10:48:55
Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom   Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ...

Informácia o kvalite ovzdušia

23.07.2014 10:43:14
Informácia o kvalite ovzdušia

Zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov bola okresným úradom životného prostredia v sídle kraje v § 25 odseku 1 ustanovená povinnosť sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej raz za rok zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a ...

Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného povolenia- zverejnenie

22.07.2014 10:16:09
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je  nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného  povolenia- zverejnenie

Na základe žiadosti SIŽP zverejňuje Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §11 Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov údaje a informácie, súvisiace s konaním o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre ...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

22.07.2014 09:53:21
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

Dňa 2.7.2014 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 397, Jiráskova 5-7, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje predsedkyňa bytového spoločenstva Anna Kazarková, bytom M. R. Štefánika 451/8, Žiar nad Hronom žiadosť o ...

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

18.07.2014 19:55:50
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat", stavebné objekty 670-00, 670-11         Na čítanie: R2 - Vyhláška o začatí konania S0670-00-11 [pdf; 119,36 kB]  

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

08.07.2014 14:27:10
Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Obecný úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na • pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).   Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. júla 2014 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky ...

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

MsÚ informuje

Akustické preskúšanie sirén

10.07.2014 11:08:37
Akustické preskúšanie sirén

Okresný úrad Žiar nad Hronom - Odbor krízového riadenia oznamuje, že bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.   Akustické preskúšanie sirén sa vykoná v piatok 11.7.2014, a to dvojominutovým stálym tónom o 12.00 hodine.  

Práce pri asfaltovaní ulíc na Pod vŕškoch

09.07.2014 13:57:09
Práce pri asfaltovaní ulíc na Pod vŕškoch

V priebehu budúceho týždňa, t. j. od pondelka 14. júla do piatku 18. júla budú na sídlisku Pod vŕšky, v závislosti od počasia, prebiehať práce pri asfaltovaní ulíc s betónovým povrchom.   Ide o ulice Martina Benku, Andreja Štefanku, ...

Lov rýb je do konca prázdnin zrušený

09.07.2014 10:56:25
Lov rýb je do konca prázdnin zrušený

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje, že od 11. júla do 31. augusta bude lov rýb v rybníku v Parku Štefana Moysesa prerušený, a to z dôvodu pre ryby nepriaznivých klimatických podmienok. Lov rýb bude od 1. septembra opäť pokračovať. ...

Žiarsky jarmok 2014

16.06.2014 09:04:21
Žiarsky jarmok 2014

Žiarsky jarmok sa uskutoční v dňoch 10. októbra 2014 od 10.00 hod. do 22.00 hod. a 11. októbra 2014 od 08.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti Ul. Š. Moysesa. ...

Exteriér detského kútika prejde estetickou úpravou

28.05.2014 10:00:11
Exteriér detského kútika prejde estetickou úpravou

Návštevníci detského kútika Hopa hopa, ktorý sa nachádza v Mestskom kultúrnom centre, sa môžu tešiť na nové atrakcie a podujatia.   Detský kútik je určený pre deti od 1 do 10 rokov, pričom vek detí na stráženie je od 3 ...

Zmenu času lovu rýb v parku

29.04.2014 14:30:15
Zmenu času lovu rýb v parku

Zmenu času lovu rýb v parku Š. Moysesa: sobota, nedeľa: 8.00 - 10.00 a 12.00 - 16.00 (predtým bol čas lovu - sobota, nedeľa 8.00 - 18.00) Zmena bola uskutočnená na základe vyhodnotenia záujmu návštevníkov parku ...

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach aj v našom meste

17.04.2014 11:55:10
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach aj v našom meste

Od apríla do konca júna sa aj obyvatelia nášho mesta zaradia medzi domácnosti na Slovensku, v ktorých sa uskutoční zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach. Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a ...

Vyčistime si naše mesto

15.04.2014 14:20:33
Vyčistime si naše mesto

Mesto Žiar nad Hronom organizuje už 3. ročník akcie Vyčistime si naše mesto pri príležitosti Dňa Zeme.   Akcia sa uskutoční v dňoch 22. až 25. apríla. Určená je pre širokú verejnosť, dobrovoľníkov, jednotlivcov alebo skupiny (občania, bytové spoločenstvá domov, ...

MsP informuje

V uliciach mesta bude viac mestských policajtov

16.08.2013 08:50:41
V uliciach mesta bude viac mestských policajtov

Uvoľnenie náčelníka mestskej polície z funkcie a tragické úmrtie jedného z jej príslušníkov spôsobili problémy s výkonom služieb. Rady mestských policajtov preto rozšírili o troch nových členov. Na júnovom zastupiteľstve informoval primátor Žiaru nad Hronom o uvoľnení Vladimíra Mališa ...

Žiarčanka našla v byte vretenicu

02.08.2013 11:32:41
Žiarčanka našla v byte vretenicu

Začiatkom júla požiadala hliadku Mestskej polície obyvateľka mesta o pomoc. Vo svojom byte na Chrástekovej ulici na 5. poschodí našla hada. „Hliadka na mieste prekontrolovala celý byt," uviedol mestský policajt, Jozef Kováč a dodal: „Po dlhšej kontrole príslušníci mestskej polície ...

Prepadnutie v nočných hodinách

23.05.2013 13:40:48
Prepadnutie v nočných hodinách

V pondelok 29. apríla v neskorých nočných hodinách prepadli dvaja neznámi páchatelia muža a nechali ho ležať pri plote cukrárne na Svätokrížskom námestí.   „Hliadka sa po príchode na miesto skontaktovala so zraneným J.K. zo Žarnovice, ktorý uviedol, že bol ...

Nočná kontrola v žiarskych podnikoch

20.05.2013 14:03:07
Nočná kontrola v žiarskych podnikoch

V utorok 7. mája v nočných hodinách vykonala hliadka Mestskej polície v Žiari nad Hronom v spolupráci s tromi hliadkami OO PZ kontrolu v podnikoch Neptún, Žiarčanka a Hooligans v meste Žiar nad Hronom.   Kontrola bola zameraná ...

Sudy mali skončiť v zberných surovinách

11.03.2013 14:51:06
Sudy mali skončiť v zberných surovinách

V prvý marcový deň krátko po šiestej hodine ráno zaistila hliadka Mestskej polície v Žiari nad Hronom na Jesenského ulici troch mužov, ktorí niesli plechové sudy. Skončiť mali pravdepodobne v zberných surovinách.   Každý z mužov si niesol jeden, ...

Mestskí policajti vypátrali zlodeja kanalizačných poklopov

11.02.2013 14:38:00
Mestskí policajti vypátrali zlodeja kanalizačných poklopov

V sobotu 2. februára bolo Mestskej polícii v Žiari nad Hronom nahlásené odcudzenie kanalizačných poklopov na Ul. A. Hlinku a Medzi vodami. O dva dni na to už mestskí policajti zlodeja vypátrali a zadržali.   V pondelok 4. februára mestskí ...

Informovaný sa vie chrániť

03.12.2012 09:39:21
Informovaný sa vie chrániť

V dňoch 8.11. a 13.11.2012 sa, na Základných školách na Ul. M. R. Štefánika, Jilemnického a Gymnáziu Milana Rúfusa, uskutočnil prednáškový blok na tému „Informovaný sa vie chrániť". Prednášky blok, ktorý viedol Jozef Kováč, príslušník MsP v Žiari nad ...

Ochránime váš majetok

09.11.2012 13:44:41
Ochránime váš majetok

Mesto Žiar nad Hronom ponúka službu ochrany majetku podnikateľských objektov, rodinných domov a bytov pomocou elektronických zabezpečovacích zariadení pre podnikateľov a občanov mesta Žiar nad Hronom. Orientačné ceny za služby mesačne:   byty od 15 ...

Kultúra

Zmena otváracích hodín v detskom kútiku

30.06.2014 14:05:16
Zmena otváracích hodín v detskom kútiku

Mestské kultúrne centrum oznamuje, od pondelka 7.7. do piatku 18.7.2014 bude Detský kútik HOPA HOPA otvorený v čase od 9.00 do 13.00 hod.  

Modlitba za hriech v TOP 5 na Slovensku

14.05.2014 08:51:36
Modlitba za hriech v TOP 5 na Slovensku

V roku 2013 vyšlo na Slovensku cez 60 knižných debutov. Podľa čitateľského hlasovania v 23. ročníku prestížnej knižnej ankety je Modlitba za hriech od žiarskej autorky Kristíny Falťanovej piatou najlepšou knihou v kategórii Debut roka.   Do TOP 5 ...

Tretia kniha v priebehu jedného roka, pripravte sa na Melónovú aféru

30.04.2014 13:51:17
Tretia kniha v priebehu jedného roka, pripravte sa na Melónovú aféru

Hovorí o sebe, že nemá umelé „kozy", ani žiadnu inú plastiku. Iba tri tetovania. Takže asi preto nie je pre bulvár zaujímavá. Dokonca aj jedného a toho istého chlapa má už šesť rokov a ako dodáva: „Myslím si, že do ...

Víťazom krajskej prehliadky sa stal divadelný súbor zo Žiaru

28.04.2014 11:42:35
Víťazom krajskej prehliadky sa stal divadelný súbor zo Žiaru

V dňoch 10. a 11. apríla sa uskutočnila krajská prehliadka dramatickej tvorivosti detí a tvorby dospelých pre deti Rozprávkové javisko. Podujatie bolo súčasťou 92. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Krajská prehliadka dramatickej tvorivosti detí a ...

Večnosť omylov Jany Plauchovej

11.04.2014 09:33:19
Večnosť omylov Jany Plauchovej

Janu Plauchovú už od malička fascinoval vesmír a prírodné vedy. Pred niekoľkými týždňami jej vyšla už druhá kniha s názvom Večnosť omylov, ktorá je určená predovšetkým milovníkom hard, čiže technickej sci-fi. V súčasnosti žije a pôsobí v našom meste ako ...

Text piesne vznikol ako reakcia na Banášovu knihu

31.03.2014 14:32:19
Text piesne vznikol ako reakcia na Banášovu knihu

V týchto dňoch uzrel svetlo sveta nový videoklip domácej skupiny Kolegium. V prostredí hornoopatovského kostola si v ňom hlavnú úlohu zahral spisovateľ Jozef Banáš.   Janko Kulich sa rozhodol napísať pieseň a venovať ju Jozefovi Banášovi, s ktorým Kolegium ...

Imre & Gejza trochu inak

21.03.2014 11:06:50
Imre & Gejza trochu inak

V nedeľu 23. marca v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom odohrajú predstavenie herci René Štúr a Svätopluk Malachovský.   Obľúbených zabávačov pozná široká verejnosť aj ako Imreho a Gejzu zo seriálu Panelák. Ich predstavenie OOOPS!WORKSHOP je okorenené ...

Pre detského čitateľa píše humorné príbehy

18.03.2014 13:53:37
Pre detského čitateľa píše humorné príbehy

V stredu 5. marca do Mestskej knižnice Michala Chrásteka zavítala na besedu s deťmi spisovateľka Marta Hlušíková.   Hlušíkovej literárna tvorba je bohatá. Dospelým čitateľom sa predstavila básnickými zbierkami a krátkymi prózami. Najrozsiahlejšia je jej tvorba pre deti. ...

Šport

Zverko sa stal majstrom Slovenska

20.07.2014 11:44:23
Zverko sa stal majstrom Slovenska

Koncom júna sa v Slavkove u Brna zišli všetci najlepší cyklisti zo Slovenska a Česka, aby si zmerali svoje sily na spoločnom národnom šampionáte v cestnej cyklistike. Nechýbali na ňom ani Žiarčania.   Termín spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky ...

Slovo dneška? Treneris!

16.07.2014 14:27:47
Slovo dneška? Treneris!

Hneď, ako nás médiá prestanú bombardovať overenými radami na jarnú únavu, spustia odpočítavanie. Už len 90 dní, už len 60 dní, už len... blábláblá. Áno, všetci vieme, že do plaviek treba mať figúru. A tak začne druhé bombardovanie slovami ako ...

Nina Jelžová je majsterkou Európy v štýle šitoryu

02.07.2014 13:14:06
Nina Jelžová je majsterkou Európy v štýle šitoryu

Poslednými súťažami sezóny 2013/2014 boli pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom dva medzinárodné turnaje, ktoré sa konali v sobotu 14. júna.   Tým prvým bol Európsky turnaj mládeže v Bratislave. Za účasti 386 pretekárov zo Slovenska, Čiech, ...

Streetball 2014

30.06.2014 10:41:42
Streetball 2014

18. ročník turnaja v Streetballe sa uskutočnil v sobotu 21. júna na basketbalových kurtoch Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Ako každý predchádzajúci ročník, aj tento sa vyznačoval príjemných letným počasím, no tento krát bez úmorných horúčav a spálených tvárí.   ...

Šimon sa stal najmladším majstrom Slovenska za necelé dva roky

25.06.2014 13:49:50
Šimon sa stal najmladším majstrom Slovenska za necelé dva roky

Šimon Sečkár sa karate začal venovať, keď mal šesť rokov. Dnes má osem rokov a už je dvojnásobným majstrom Slovenska vo svojej kategórii. Súťaží v športovom zápase kumite a v súborných cvičeniach kata žiakov.   Necelé dva roky stačili ...

Druhú ligu bude hrať Pohronie aj v budúcej sezóne

19.06.2014 08:46:06
Druhú ligu bude hrať Pohronie aj v budúcej sezóne

Futbal - II. liga Po sérii postupov sa futbalisti Pohronia ocitli v ťažkej situácii, keď v kvalitnej II. lige museli bojovať o záchranu. V posledných zápasoch však hráči s podporou vedenia klubu ukázali srdce a bojovnosť a skvelými výsledkami ...

Streetball 2014

11.06.2014 12:07:01
Streetball 2014

Občianske združenie Šport a Mládež Žiar v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom organizujú v sobotu 21. júna už 18. ročník turnaja v Streetballe.   Turnaj sa uskutoční v areáli Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. ...

Žiarčan Marián Kysela sa upísal extraligovej Nitre

10.06.2014 09:49:19
Žiarčan Marián Kysela sa upísal extraligovej Nitre

Odchovanec žiarskeho basketbalu, Marián Kysela, hrá v súčasnosti za extraligovú Nitru. Aj keď otec ho najskôr viedol k hokeju, mama rozhodla, že jeho ďalšie kroky povedú k basketbalu. Marián hráva basketbal od druhej triedy na základnej škole. ...

Naše mesto

Obrazok

Do žrebovania o nájomné byty pôjde 71 žiadateľov

22.07.2014 15:21:29

Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v obytnom súbore Sever bol minulý týždeň aktualizovaný. Tak ako bolo avizované, všetky žiadosti ...

Šášovské hradné hry už budúcu sobotu

25.07.2014 10:50:08
Šášovské hradné hry už budúcu sobotu

V sobotu 2. augusta sa uskutoční jubilejný desiaty ročník Šášovských hradných hier. Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok poputuje výťažok zo vstupného na obnovu a údržbu Šášovského hradu. Šášovské hradné hry sa aj tento rok uskutočnia pod ...

S novou frézou dokážu peň odstrániť pod úrovňou povrchu zeme

24.07.2014 12:35:52
S novou frézou dokážu peň odstrániť pod úrovňou povrchu zeme

Pred niekoľkými týždňami investovali mestské Technické služby viac ako 28-tisíc eur do vozového parku. V týchto dňoch pribudla k dvom kosačkám aj pňová fréza. Ako sme vás už pred časom informovali, technické služby rozšírili svoj vozový park o dve ...

Pre fanúšikov českej a slovenskej tvorby kino zadarmo

22.07.2014 10:55:55
Pre fanúšikov českej a slovenskej tvorby kino zadarmo

Aj tento rok žiarske Mestské kultúrne centrum pripravilo pre svojich divákov Kino na schodoch. Opäť sa môžete tešiť na slovenskú a českú kinematografiu.   Druhý ročník kina pod holým nebom sa uskutoční v dňoch od 21. do 24. júla. Filmy ...

Združenie In Tech ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu

21.07.2014 13:25:43
Združenie In Tech ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu

Hľadáme človeka, ktorý dokáže prepojiť akcionárov združenia InTech Žiar nad Hronom, z. p. o. s externými odborníkmi a učiteľmi Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom, pripraví a dotiahne do konca projekt s nasledovnými výsledkami: 1. Celoslovensky vyhľadávaná ...

V parku pribudli informačné tabule

21.07.2014 08:56:47
V parku pribudli informačné tabule

Začiatkom júla boli v Parku Štefana Moysesa na viacerých strategických miestach osadené informačné tabule.   Návštevníci parku na nich nájdu mapu parku, nechýbajú ani informácie o tom, čo všetko sa v parku nachádza či konkrétne údaje na správcu parku. ...

Mesto umiestnilo na železničnej stanici cestovný poriadok autobusov

18.07.2014 20:03:33
Mesto umiestnilo na železničnej stanici cestovný poriadok autobusov

V záujme zvýšenia informovanosti cestujúcej verejnosti, obzvlášť obyvateľov mesta Žiar nad Hronom, osadilo mesto ešte koncom júna na budovu železničnej stanice informačnú vitrínu, v ktorej sú umiestnené cestovné poriadky autobusových spojov so zastávkou na nadjazde.   Práve zastávka na nadjazde ...

Na projekt „Hviezdošky“ vyčlenilo mesto 150-tisíc eur

17.07.2014 19:12:52
Na projekt „Hviezdošky“ vyčlenilo mesto 150-tisíc eur

Práce na revitalizácii vnútroblokového priestoru na „Hviezdoške" sú už v plnom prúde. Mesto na realizáciu projektu vyčlenilo 150-tisíc eur zo svojho rozpočtu.   Projekt okrem iného zahŕňa premiestnenie existujúceho detského ihriska, vybudovanie nového betónového basketbalového ihriska, vybudovanie nového multifunkčného ihriska ...

Mesto sa pustilo do rekonštrukcie detských jaslí

15.07.2014 20:20:51
Mesto sa pustilo do rekonštrukcie detských jaslí

Začiatkom letných prázdnin začalo mesto s prestavbou sociálnych zariadení v mestských Detských jasliach. Rekonštrukciou prejdú aj ostatné časti zariadenia.   Prestavba sociálnych zariadení zahŕňa výmenu zastaralých umývadiel, batérií či záchodových mís. „Rekonštruovať sa bude aj sprchový kút," informuje ...

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup