Dnes je 26.02.2018, meniny má Viktor.   

Preskočiť navigáciu

Obchodné spoločnosti mesta

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Môže ju tvoriť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje o obchodnej spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.

Medzi obchodné spoločnosti mesta Žiar nad Hronom patria:


MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Mestský športový klub Žiar nad Hronom - logo

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
IČO: 36 618 357
Adresa: A. Dubčeka 45, 965 01  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 71 48
Web: www.mskziar.sk
Ekonóm MŠK: Ing. Katarína Drienková,
Kontakt: 045/672 30 96, 045/ 672 30 97, 0905 523 931

Štatutárny orgán:

Konateľ spoločnosti

Ján Žiak

Tel: 0908 949 527

E-mail: jan.ziak@ziar.sk

Dozorná rada (Za mesto Žiar nad Hronom):

Ing. Miroslav Rybársky  - člen dozornej rady spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Ing. Miroslav Rybársky

Tel: 0902 907 099

E-mail: miroslav.rybarsky@ziar.sk

Bc. Soňa Lukyová - člen dozornej rady spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Bc. Soňa Lukyová

Tel: 0944 635 066

E-mail: sona.lukyova@ziar.sk


TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.

Technické služby sú spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujú svoje služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia, realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti majú aj so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o
IČO: 31 609 651
Adresa: A. Dubčeka 45, 965 58  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 70 10, 045/678 70 11
Web: www.tszh.sk

Štatutárny orgán:

Ing. Emil Vozár - konateľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Konateľ spoločnosti

Ing. Emil Vozár 

Tel: 0911 226 269

E-mail: emil.vozar@ziar.sk

Dozorná rada:

Ing. Mária Biesová - predseda dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Predseda dozornej rady

Ing. Mária Biesová

Tel: 0918 444 300

E-mail: maria.biesova@ziar.sk

Ing. Peter Dubeň - člen dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

Ing. Peter Dubeň

Tel: 0908 926 567

E-mail: peter.duben@ziar.sk

MUDr. Lýdia Cígerová - člen dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Člen dozornej rady

MUDr. Lýdia Cígerová

Tel: 0903 527 513

E-mail: lydia.cigerova@ziar.sk

 

Na čítanie:


Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

 Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v roku 2009 za účelom komplexného riešenia odpadového hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a okolité obce, ako aj pre podnikateľské subjekty. Mesto Žiar nad Hronom, prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., vlastní v danej spoločnosti 10 % podieľ akcií.

Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
IČO: 36 618 357
Adresa: SNP 131, 965 01  Žiar nad Hronom
Kontakt: 045/678 08 00
Web: www.tsziar.sk

Štatutárny orgán (Za mesto Žiar nad Hronom):

Mgr. Peter Antal - Podpredseda predstavenstva č. 2  spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Podpredseda predstavenstva č. 2

Mgr. Igor Rozenberg, MBA

Tel: 045/678 70 10

E-mail: igor.rozenberg@tszh.sk

Dozorná rada (Za mesto Žiar nad Hronom):

MUDr. Richard Rišňovský  - člen dozornej rady spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Člen dozornej rady

MUDr. Richard Rišňovský

Tel: 0915 896 791

E-mail: richard.risnovsky@ziar.sk

PaedDr. Veronika Balážová - člen dozornej rady spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.

Člen dozornej rady

PaedDr. Veronika Balážová

Tel: 0904 456 777

E-mail: veronika.balazova@ziar.sk


FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

Ing. Dušan Bosák - konateľ spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
IČO: 47 239 140
Adresa: Partizánska 154/10, Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt: 0905 386 512, 0905 572 196
Web: www.fkpohronie.sk

Konatelia (Za mesto Žiar nad Hronom):

Jozef Tomčáni - konateľ spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

Konateľ spoločnosti

Jozef Tomčáni

Tel: 0905 694 913

E-mail: jozef.tomcani@ziar.sk

Ing. Dušan Bosák - konateľ spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

Konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Bosák

Tel: 0917 673 122

E-mail: dusan.bosak@ziar.sk


ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.

Obchodné meno: ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 50 383 515
DIČ: 2120279729

Štatutárny orgán:

Mgr. Peter Antal - primátor mesta Žiar nad Hronom

Konateľ spoločnosti

Mgr. Peter Antal

Tel. 045/678 71 20

e-mail: primator@ziar.sk