Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Zmeny technologických zariadení, zmeny používaných palív a na zmeny ich užívania

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO
  • projektová dokumentácia.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy.
  • VZN č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku


Na stiahnutie: